boot

Participatiewet

In Benschop, Standard by RodeRups

De Participatiewet is op 1 januari 2015 in werking getreden. De Participatiewet vervangt sinds 1 januari 2015 de Wet Werk en Bijstand, Wsw en een groot deel van de Wajong. Dit heeft gevolgen voor bijstandsgerechtigden, Wajongers en mensen in de sociale werkvoorziening (WSW’ers). Met deze wet hebben alle bijstandsgerechtigden te maken met dezelfde arbeidsverplichtingen. En moeten gemeenten de bijstandsuitkering verlagen van personen die niet voldoen aan deze arbeidsverplichtingen. Ook krijgen bijstandsgerechtigden een lagere bijstandsuitkering als zij hun woonkosten kunnen delen.

Gevolgen Wajongers
Naast de wijzigingen voor bijstandsgerechtigden heeft de Participatiewet ook gevolgen voor Wajongers. Zo is de Wajong vanaf 2015 alleen toegankelijk voor jonggehandicapten die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben. Vanaf 2015 vallen jonggehandicapten met arbeidsvermogen onder de Participatiewet. Zij kunnen bij gemeenten een beroep doen op re-integratie ondersteuning en/of een uitkering. Een grote meerderheid van de jonggehandicapten zal vanaf 2015 onder de Participatiewet vallen. De zittende groep Wajongers (ook degenen met arbeidsvermogen) blijft bij het UWV.

Wsw

Ook de huidige Wsw gaat ingrijpend veranderen. Sinds de invoering van de Participatiewet kunnen er geen mensen meer in de Wsw instromen. Dit geldt ook voor mensen met een Wsw-indicatie die op de wachtlijst stonden voor een Wsw-plek. Zij krijgen mogelijk bijstand. Bestaande Wsw’ers met een vast dienstverband houden hun baan en hun salaris. Gemeenten krijgen de mogelijkheid om zelf beschut werk te organiseren voor mensen die alleen onder beschutte omstandigheden kunnen werken.

Gemeenten verantwoordelijk
Het doel van de wet is om iedereen met arbeidsvermogen naar werk toe te leiden, bij voorkeur naar regulier werk. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de wet. Dat betekent onder meer: aanpassing van beleid, administratieve processen en structuren en de bemensing. Niet de uitkering staat centraal, maar de participatie naar regulier werk. Benschop Detachering versterkt en biedt gemeenten en gemeentelijke sociale diensten via detachering deskundige en direct inzetbare professionals die specialistische kennis hebben over de Participatiewet de helpende hand.

Informatie en contact
Heeft u naar aanleiding hiervan vragen of wilt u graag meer informatie over de dienstverlening van Benschop Detachering? Vul dan het contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.